Suzuki Motor Thailand จัดประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Driven to Success แรงผลักดัน สู่ความสำเร็จ” เปิดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานประจำปี 2566 พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (Best Dealer Award 2022) รวมทั้งยังแจ้งสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา หลังสร้างยอดขายที่ 20,083 คัน พร้อมประกาศแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ เพิ่มความแข็งแกร่งในปี 2566

.css-1b3yg0y #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text::after{content:”;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

มิโนรุ อามาโนะ ประธานกรรมการบริหาร Suzuki Motor Thailand กล่าวว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา Suzuki ประสบกับปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดมากมายทางธุรกิจ ด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Suzuki มีความจำเป็นต้องปรับราคารถยนต์ขึ้น การขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อการผลิต จึงทำให้ปริมาณรถมีจำนวนน้อยสำหรับการขายในช่วงนั้น แต่เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายดีขึ้น Suzuki ได้ขับเคลื่อนทิศทางการขายอย่างเต็มที่ โดยในปีที่ผ่านมา Suzuki มียอดขายจำนวน 20,083 คัน ลดลง 10% เมื่อเทียบจากปี 2564 โดยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมุ่งมั่นตั้งเป้าการขายปีนี้ที่ 27,000 คัน ด้วยกลยุทธ์การเปิดตัวสินค้าใหม่และเสริมความแข็งแกร่งเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ

SPONSORED

Suzuki ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจช่วงภาวะวิกฤติ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ คือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมสมรรถนะที่ดีในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการวางรากฐานด้านงานบริการของโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสานต่อแนวทางสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา Suzuki จัดการประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki ประจำปี 2566 พร้อมด้วยการประกาศรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2565 (Best Dealer Award 2022) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki กระตุ้นให้เกิดการดูแลและการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ Suzuki เป็นอย่างดีตลอดมา

นายอามาโนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานประชุมผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki เป็นการสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ผู้จำหน่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งเมื่อผู้จำหน่ายมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ก็จะสามารถช่วยกันพัฒนาศักยภาพของงานบริการ รวมถึงบุคคลากรภายในองค์กรของผู้จำหน่ายให้เข้าถึงกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ และพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกราย”

SPONSORED

วัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร Suzuki Motor Thailand กล่าวว่า สำหรับการมอบรางวัล ‘ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2565’ นับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพในการบริการงานขายและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เป็นครอบครัว Suzuki ได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับคู่คิดที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของลูกค้าทุกท่าน โดยรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2565 มีดังนี้

รางวัล Best of the Best 2022
คุณสมโชค โกฎมณี บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี

SPONSORED

รางวัล Platinum Dealer 2022
คุณภูเบศ ฐิติกฤตานน บริษัท ดี โฟร์ คาร์ซิตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร
คุณสนาวุธ คลังเจริญพงษ์ภา บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
คุณพีรพัฒน์ สิทธิยานุรักษ์ บริษัท ซูซูกิ หัวหิน (สิทธิภัณฑ์) จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คุณธนกานต์ สุวรรณแสง บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น.ออโต้เซลส์ (2016) จำกัด จังหวัดนราธิวาส
คุณชยธร อุเทนพัฒนันท์ บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด จังหวัดขอนแก่น
คุณณัฐพล อุตรนคร บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม
คุณเอกชัย ลีลาเจริญวงศ์ บริษัท ซูซูกิ ตงเจริญออโต้เซลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
คุณพงศ์สวัสดิ์ อยู่สำราญ บริษัท ซูซูกิ อินดี้ บางหว้า จำกัด กรุงเทพมหานคร
คุณกิตติพงษ์ สกุลคู บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด จังหวัดอุดรธานี

Suzuki มอบรางวัลให้กับผู้จำหน่ายเพิ่มเติม เช่น รางวัลยอดขายสูงสุดประจำปี 2565 รางวัลคะแนนความพึงพอใจการบริการหลังการขายสูงสุด ประจำปี 2565 และรางวัลยอดขายอะไหล่รวมทุกผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อจำนวนรถเข้าศูนย์ บริการสูงสุดประจำปี 2565 เป็นต้น

SPONSORED

นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า Suzuki ร่วมมือกับผู้จำหน่ายทุกรายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา นอกเหนือจากการมอบบริการที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการมุ่งเน้นอบรมพนักงานในเชิงปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อให้มีใจรักในการบริการลูกค้าด้วยความยินดีและเต็มใจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนเสมือนหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานกับบริษัทฯ ด้วยความรู้สึกที่มีความสุข ไม่มีความกังวลในเรื่องส่วนตัว มีความมั่นคง และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลส่งต่อความรู้สึกไปถึงการให้บริการลูกค้าด้วยจริงใจ และเปรียบเหมือนลูกค้าเป็นครอบครัว Suzuki เช่นกัน ภายใต้แนวคิด “SUZUKI Cause We Care – เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ”

อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ที่ผ่านมา Suzuki สามารถสร้างยอดขายรวมไปได้ทั้งสิน 20,083 คัน ประกอบด้วย
1. SUZUKI SWIFT จำนวน 8,641 คัน
2. SUZUKI CELERIO จำนวน 4,072 คัน
3. SUZUKI CIAZ จำนวน 1,501 คัน
4. SUZUKI CARRY จำนวน 3,362 คัน
5. SUZKI XL7 จำนวน 1,925 คัน
6. SUZUKI ERTIGA จำนวน 582 คัน

สำหรับในปี 2566 ด้วยแนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ Suzuki เชื่อมั่นว่าจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อมั่น รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกความต้องการ ไปจนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับงานบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า จึงมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการขายที่ 27,000 คันได้สำเร็จ.

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://thaihotnews.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *