โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องเล่นวิดีโอเกมพกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นเครื่องมือฆ่าเวลาที่แพร่หลายในศตวรรษที่ 21 เมื่อเดินทางในรถยนต์ เราสามารถเล่นเกม สื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนๆ และท่องอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์ไฮเทคอย่างมือถือที่ทันสมัยขึ้นทุกปี ใครจะคิดว่าพวกมันจะมีประโยชน์มากในการฆ่าเวลาระหว่างการเดินทางบนไฮเวย์ แต่การเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารนานหลายชั่วโมงหรือเป็นวันๆ โดยที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนจากที่นั่งได้ อุปกรณ์มือถือจะถูกขอให้ระงับการใช้งานตลอดเที่ยวบินหรืออนุญาตให้ใช้งานผ่านไฟลต์โหมดหรือโหมดเครื่องบินเท่านั้น

.css-1b3yg0y #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text::after{content:”;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

การบินเดินทางในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ สายการบินส่วนใหญ่ทำให้เราคุ้นเคยกับการเตือนล่วงหน้าของลูกเรือ ให้ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด หรือเปิดใช้งานใน “โหมดบนเครื่องบิน” (หรือ “ไฟลต์โหมด”) ตลอดเที่ยวบิน เราได้รับคำแจ้งเตือนจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องว่า ต้องปิดบริการเซลลูลาร์หรือปิดโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากการส่งสัญญาณของมือถือ ทำให้เกิดการรบกวนอุปกรณ์นำร่องของเครื่องบินหรือรบกวนระบบสื่อสารที่นักบินต้องการความชัดเจนระหว่างการตอบโต้กับหอบังคับการหรือสถานีภาคพื้นต่างๆ หลายคนอยากรู้ว่ามือถือนั้นรบกวนการทำงานของเครื่องบินจริงหรือไม่? โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของคุณ สามารถทำอันตรายต่อเที่ยวบินได้จริงหรือ?

SPONSORED

เครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ในปัจจุบัน มีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆ ด้วยการหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยฉนวนหรือวัสดุที่สามารถป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโทรศัพท์มือถือได้ เมื่อเครื่องบินไต่ระดับไปจนถึงความสูงมากกว่า 10,000 ฟุต หรือ 3,048 เมตร ก็แทบจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้ว และระดับเพดานบินเดินทางหรือความสูงของการบินปกติ จะอยู่ที่ 36,000 ฟุต หรือ 10,972 เมตร หรือประมาณ 10 กิโลเมตรจากพื้นดิน โดยทั่วไป พนักงานต้อนรับบนเครื่องจะแจ้งให้ทราบว่าต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งก่อนขึ้นบินและเตรียมจะร่อนลงจอด ซึ่งเป็นช่วงที่มีสัญญาณโทรศัพท์ และจะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนต่ออุปกรณ์ทางการบินได้

คำตอบสั้นๆ คือ อาจไม่ใช่ทั้งหมด แต่ควรทราบเอาไว้ว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องเล่นวิดีโอเกมพกพา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ส่งผลโดยตรงต่ออุปกรณ์นำร่อง อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เฝ้าระวังการชนกันทางอากาศของเครื่องบิน การใช้มือถือโทรออกยังไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆ ในระหว่างเที่ยวบินอีกด้วย การระงับใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างทำการบินขึ้นและลง จึงกลายเป็นกฎข้อบังคับที่มีความสำคัญระหว่างการบินเดินทาง เพื่อให้คนที่กำลังง่วนอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาต่างๆ นั้นหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อป้องกันอันตรายในระหว่างการบินขึ้นหรือร่อนลงจอด

SPONSORED

มาดูกันว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณทำงานและเข้าไปรบกวนระบบนำร่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของเครื่องบินได้อย่างไร โดยทั่วไป ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย หรือเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะกลายเป็นเครื่องส่งสัญญาณคลื่นวิทยุพลังงานต่ำ (ซึ่งมักจะมีกำลังส่งสูงสุดที่ 0.25 W ในกรณีของโทรศัพท์มือถือ) ที่เชื่อมโยงกับเสาสัญญาณเซลลูลาร์และเครื่องรับอื่นๆ ที่มีสัญญาณภายนอก และยังกลายเป็นตัวรับสัญญาณเพื่อรับสัญญาณขาเข้าอีกด้วย หากเสาสัญญาณหรือเครื่องรับอื่นๆ อยู่ใกล้กัน อุปกรณ์สื่อสารก็ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานมากในการค้นหาสัญญาณของเสาสัญญาณและรักษาสัญญาณระหว่างเสาสัญญาณและอุปกรณ์

SPONSORED

เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในโหมดแอกทีฟหรือเซลลูลาร์ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณวิทยุออกมา แต่เมื่ออยู่ในโหมดใช้งานบนเครื่องบิน อุปกรณ์จะไม่ส่งสัญญาณ สายการบินส่วนใหญ่ทราบว่ามีโอกาสที่สัญญาณวิทยุที่ส่งออกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ เข้าไปรบกวนระบบที่มีความสำคัญของเครื่องบิน ตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป เช่น เซนเซอร์ที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องบินสื่อสารกันเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง อุปกรณ์นำร่อง (ระบบนำทางด้วยดาวเทียม) อุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการชน และระบบเอวิโอนิกส์ในรูปแบบอื่น

ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนบนเครื่องบินสมัยใหม่ จะได้รับการปกป้องอย่างดีจากคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แม้ว่าการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ จากการส่งสัญญาณของโทรศัพท์มือถือ จะเกี่ยวข้องกับเหตุขัดข้องของเครื่องบินในสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543 และอีกกรณีหนึ่งในนิวซีแลนด์เมื่อปี 2546 มีความเป็นไปได้สูงที่การส่งสัญญาณของอุปกรณ์มือถือระหว่างเที่ยวบินจะทำให้ลูกเรือบนเครื่องบินเกิดความรำคาญหรือสับสน เป็นเพราะสัญญาณมือถือเข้าไปรบกวนอุปกรณ์สื่อสารของนักบิน ทำให้นักบินต้องอ่านค่าระบบนำร่อง การสื่อสารกับหอบังคับการที่อาจต้องทำงานหนักขึ้น เพื่ออ่านค่าหรือสื่อสารให้ถูกต้อง สัญญาณรบกวนมักจะเข้าไปในหูฟังของนักบินเป็นเสียงบี๊บ อู้อี้ ซึ่งเป็นเสียงประเภทเดียวกับลำโพงสเตอริโอในบ้านเมื่อโทรศัพท์มือถือที่มีข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านวางอยู่ข้างๆ แล้วมีข้อความเข้ามา

SPONSORED

ดังนั้น การรบกวนนักบินกับการจัดการตรงหน้า ที่เกิดจากสัญญาณรบกวนของมือถือภายในเครื่องบิน จึงเป็นสาเหตุที่ทางสายการบิน ขอให้ผู้โดยสารปิดและเก็บอุปกรณ์ของตนระหว่างทำการบิน เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น ส่งสัญญาณไปรบกวนนักบินระหว่างเตรียมบินขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อร่อนลงจอด ในปี 2014 สำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งยุโรปประกาศว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางการบิน มีสายการบินบางเจ้าอนุญาตให้ผู้โดยสารใช้โทรศัพท์มือถือได้ (ในยุโรป) แต่หน่วยงานของประเทศอื่นๆ เช่น Federal Aviation Administration (FAA) ของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานการบินพลเรือนของจีน ยังคงเข้มงวดและจำกัดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพาบนเครื่องบิน ในประเทศจีน คุณต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกมือถือเอาไว้ตลอดเที่ยวบิน มิฉะนั้น หากทำการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับดังกล่าว อาจถูกจำคุก/หรือต้องเสียค่าปรับหลายพันดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางทางอากาศจากทุกประเทศ ต้องการความสามารถในการโทรศัพท์จากทางอากาศ โดยใช้สมาร์ทโฟนของตนเอง แทนที่จะใช้บริการโทรศัพท์ทางอากาศราคาแพงที่บางเที่ยวบินมีให้บริการ วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้โดยไม่รบกวนลูกเรือบนเครื่องบิน คือ การป้องกันไม่ให้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณเต็มกำลัง โดยการติดตั้งเสาสัญญาณเซลลูลาร์บนเครื่องบิน หรือที่เรียกว่า picocells บนเครื่องบินแต่ละลำ Picocells ให้บริการผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใกล้ชิด ที่ลดสัญญาณการส่งให้เหลือน้อยที่สุด ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศในยุโรปหลายราย ใช้อุปกรณ์จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น AeroMobile เพื่อเชื่อมต่อการโทรบนเครื่องบินและให้บริการการสื่อสารไร้สายแก่ผู้โดยสาร ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศของอเมริกาอยากนำเทคโนโลยี picocell มาใช้ และกำลังรอการตัดสินใจของ Federal Communications Commission (FCC) ซึ่งมีความกังวลว่า กฎการโทรที่ผ่อนคลาย จะเปลี่ยนเที่ยวบินของผู้โดยสารที่ค่อนข้างสงบ ให้กลายเป็นการเดินทางที่มีเสียงดังและน่ารังเกียจ พูดง่ายๆ ก็คือเสียงพูดคุยกันทางโทรศัทพ์บนเครื่องบินสร้างความรำคาญให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยเฉพาะคนที่นั่งติดกับพวกชอบจ้อระหว่างเดินทางนั่นเอง. 

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://thaihotnews.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *