หลังจากใกล้จะถึงเวลาที่ต้องต่ออายุใบขับขี่ที่จะครบห้าปีในอีกสองเดือนข้างหน้า (กรมขนส่งทางบก อนุญาตให้ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนหมดอายุสามเดือน) เมื่อเข้าทำการอบรมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการแคปหน้าจอที่ระบบอบรมออนไลน์ส่งมาให้เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐาน ยื่นแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการทดสอบสมรรถภาพ และสอบข้อเขียน 50 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับกฎความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจรล้วนๆ

.css-1b3yg0y #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text::after{content:”;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

เวลาในการอบรมออนไลน์ประมาณ 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมงสำหรับใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน 1 ปี การอบรม ให้ทำที่บ้านจะสะดวกสุด สำหรับใบขับขี่ที่หมดอายุเกินหนึ่งปี ขอแนะนำให้จดจ่ออยู่ที่หน้าจอขณะอบรมจนครบ 2 ชั่วโมง เนื่องจากข้อสอบที่จะออกนั้น มีความเกี่ยวข้องกับ VDO การอบรมออนไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบ การอบรมผ่านระบบออนไลน์ เราจะได้เรียนรู้วิธีขับรถที่ปลอดภัย เครื่องหมายจราจรต่างๆ และกฎข้อบังคับเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ไม่ทำผิดกฎหมายหรือไปรบกวนรถยนต์คันอื่นๆ บนถนนซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อย่าลืมใบรับรองของแพทย์ ที่จะมีอายุ 1 เดือนหลังจากออกให้นะครับ 

หลักฐานที่ต้องเตรียมก็คือ

ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ตรวจร่างกายแล้วออกให้

ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ

หลักฐานผ่านการอบรมออนไลน์ แคปหน้าจอ หรือถ่ายหน้าจอเอาไว้แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ดูหลังเสร็จจากการอบรมทางออนไลน์ 

เวปจองคิว
https://gecc.dlt.go.th/login

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์
https://www.dlt-elearning.com/

SPONSORED

1.ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com โดยใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด

2. เลือกประเภทการอบรมจากทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อบรม 1 ชั่วโมง)
ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (อบรม 2 ชั่วโมง)
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (อบรม 3 ชั่วโมง)

4.เลือก อบรม เพื่อรับชมวิดีโอ โดยไม่สามารถกดข้ามได้ หรือหากเปลี่ยนไปหน้าต่างอื่น วิดีโอจะหยุดลงชั่วคราวจนกว่าจะกลับมารับชมต่อ

เมื่อวิดีโออบรมการขับขี่ปลอดภัย และสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร สิ้นสุดลง ให้บันทึกผลการอบรมในหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยื่นขอเข้าตรวจร่างกายและสอบข้อเขียนเพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่งภายใน 90 วัน

ผมเลือกขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากอยู่ห่างจากกรุงเทพฯแค่ 80 กิโลเมตร ออกจาก กทม แต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงรถติด ใช้เวลาขับแค่ชั่วโมงเดียวจากบางบัวทอง-สุพรรณบุรีก็ถึงที่ทำการของขนส่งจังหวัดสุพรรณฯ ตึกหรืออาคารที่เป็นที่ทำการของการออกใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบขับขี่ อยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร 2 ขับรถไปจอดหน้าอาคารแบบโล่งๆ ถ้าไปเช้าหน่อย ส่วนใหญ่ ที่จอดมีพอเพียง เพราะมีผู้คนเดินทางมาต่อภาษีหรือทำใบขับขี่ไม่มากนัก

ทางขนส่งสุพรรณฯ เปิดให้ต่อใบอนุญาตขับรถ สามช่วงเวลา ก็คือ 08.00 น. 10.00 น. และ 13.00 น. แต่จะต้องอบรมออนไลน์มาก่อน เมื่อผ่านการอบรมมาเรียบร้อย สามารถเดินวอล์กอินเข้าไปได้เลย อย่าไปสาย ควรตรงต่อเวลา หรือไปก่อนเวลาเล็กน้อย จะได้เสร็จเร็ว

เมื่อเดินขึ้นไปที่ชั้นสอง ก่อนเวลาทั้งสามรอบที่เปิดให้บริการ ให้นำหลักฐานที่ผ่านการอบรม (แคปภาพหรือถ่ายภาพหน้าจอการอบรมเสร็จสิ้นที่ส่งกลับมาเอาไว้) นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นก็ไปที่ห้องตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกาย การตอบสนองต่อการเบรก บอกสีสันต่างๆ ของไฟจราจร และทดสอบความสามารถทางการมองเห็นที่ใช้เวลาแค่ 5-10 นาทีก็เสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาเข้าไปที่ห้องสอบภาคทฤษฎี ต้องทำข้อสอบ 50 ข้อ และอนุญาตให้ผิดได้แค่ 5 ข้อเท่านั้น หลังจากตั้งใจดูและฟังการอบรมทางออนไลน์ที่บ้าน คุณจะทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น อาจทำได้คะแนนเต็ม หรือทำถูกทุกข้อ เพราะข้อสอบส่วนใหญ่ อยู่ใน VDO การอบรมเกือบทั้งหมด โดยเน้นไปที่เครื่องหมายจราจรและการขับรถที่ถูกกฎเพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิด

ผมใช้เวลาทำข้อสอบแค่ 15 นาที เนื่องจากอาชีพสื่อมวลชนสายรถยนต์ ที่ต้องเข้ารับการอบรมขับขี่ปลอดภัยจากหลายบริษัทรถยนต์เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ผมจึงใช้ความได้เปรียบดังกล่าวกับการทำข้อสอบทั้ง 50 ข้ออย่างรวดเร็ว หลังจากทำเสร็จและกดดูคะแนน จาก 50 ข้อที่สอบ ผมทำผิดไปสองข้อ ถือว่าผ่านโดยใช้เวลาไม่นานนัก เมื่อทำข้อสอบเสร็จและผ่านการสอบ เจ้าหน้าที่จะพาไปจุดชำระเงินค่าทำใบขับขี่ใหม่ อยู่ที่ประมาณ 505 บาท ชำระเงินค่าต่อใบอนุญาตเสร็จก็เข้านั่งถ่ายภาพเพื่อบันทึกลงไปในใบขับขี่ใหม่แล้วรอรับตรงนั้นเลยเป็นอันเสร็จสิ้น! ตั้งแต่เดินเข้ามาที่ขนส่งสุพรรณบุรีในเวลา 08.00 ผมก็ได้ใบขับขี่ใหม่ โดยใช้เวลาไปแค่ 30-40 นาทีเท่านั้นเอง เนื่องจากไปถึงแต่เช้า รอบเช้า 08.00 น. คนแทบจะไม่มี หรือบางวัน ทั้งสามรอบ (08.00 / 10.00 / 13.00) มีคนมาต่อใบอนุญาตขับรถน้อยมาก จึงไม่ต้องรอคิวนานเหมือนขนส่งในกรุงเทพฯ เร็วและสะดวกสบายดีจริงๆ

SPONSORED

ข้อสำคัญอย่างที่บอกเอาไว้ก็คือ ต้องตั้งใจดู VDO อบรมตลอดเวลา ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมทำแบบสอบถามที่มีอยู่ใน VDO ไปด้วย หากไม่เข้าใจก็ย้อนดูใหม่ การดูผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจทำให้มองเห็นไม่ค่อยถนัดสำหรับคนที่มีสายตาไม่ค่อยดี เนื่องจากจอภาพมีขนาดเล็ก หากอบรมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ น่าจะทำให้เข้าใจและมองเห็นเครื่องหมายจราจรใน VDO อบรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อสำคัญก็คือ ในหนึ่งหรือสองชั่วโมงของการอบรมออนไลน์ที่บ้าน หากต้องไปเข้าห้องน้ำควรหยุด VDO เอาไว้ก่อน เมื่อทำธุระเสร็จแล้วก็มานั่งดูต่อแบบให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ไปสอบครั้งเดียวก็ผ่านทั้ง 50 ข้อ ซึ่งไม่ใช่ข้อสอบกฏจราจรที่ยากเย็นอะไรเลย …

SPONSORED

เจ้าหน้าที่ขนส่งสุพรรณบุรี ที่หน่วยงานต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีมารยาทงาม ดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ที่เข้าไปขอต่อใบอนุญาตขับขี่ดีมาก ความสุภาพเรียบร้อยและเป็นกันเองของเจ้าหน้าท่ีขนส่งสุพรรณบุรี ทำให้ประชาชนที่เข้าไปรับบริการ รู้สึกดีและไม่ถูกกดดัน ถ้าคุณเข้าใจในวิดีโออบรมก็จะใช้เวลาไม่นานในการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ดีกว่าไปแออัดยัดทะนานกันที่ขนส่งหมอชิตจนทำให้เสียทั้งเวลาและอารมณ์ละครับ

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตขับขี่ โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว โดยนำผลผ่านการอบรมออนไลน์ (e-Learning) พร้อมใบรับรองแพทย์เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในปี 2566 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เข้าสู่สภาวะปกติ และได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากทางภาครัฐส่งผลให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตและสามารถทำธุรกรรมกับทางภาครัฐได้ตามปกติ กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถ จึงเปิดให้บริการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in)สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว พร้อมใบรับรองแพทย์

SPONSORED

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ และประสงค์อบรมที่สำนักงาน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in ) หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เช่นเดียวกัน โดยจะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการในลำดับถัดไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ ขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำธุรกรรมด้านใบอนุญาตต่างๆ ทั้งบนโลกออนไลน์ หรือจะเป็นหน้าม้าที่มีพฤติกรรมเคาะกระจกรถรับทำธุรกรรมแทน บริเวณหน้าสำนักงานขนส่ง หรือลงโฆษณาในโซเชียลว่า สามารถต่อใบขับขี่ให้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปสอบ หรือทำการอบรมออนไลน์ กรมการขนส่งทางบกได้แจ้งเตือนประชาชนว่า อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวเด็ดขาด ซึ่งเสี่ยงสูญเสียทั้งทรัพย์สินและเอกสารสำคัญส่วนบุคคล ขอเน้นย้ำว่าการดำเนินการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง ที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น และสามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://thaihotnews.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *