ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตาม แรงดันลมยางนั้นจะส่งผลต่อการขับขี่โดยตรง ไม่ว่าจะบรรทุกหนัก หรือวิ่งตัวเปล่าๆ สภาพถนน และสภาพอากาศ ตลอดจนอุณหภูมิในขณะนั้นและลักษณะการขับ หากแรงดันลมยางอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมและยางมีสภาพดี ก็จะช่วยทำให้การขับรถเดินทางมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สภาพของยางก็มีความสำคัญซึ่งจะส่งผลไปถึงการยึดเกาะ การเลี้ยวและเบรก แรงดันลมยางที่แนะนำสำหรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ต่อขนาดของยาง เป็นสิ่งสำคัญ ไมว่าจะใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือการใช้งานในสนามแข่ง มักมีคำแนะนำให้ใช้แรงดันที่ผู้ผลิตกำหนด สำหรับการใช้งานบนถนน และสำหรับการใช้งานยางรถแข่งบนถนน หรือยางสำหรับถนนที่ใช้งานบนสนามแข่งเป็นครั้งคราว เรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องตรวจสอบว่าแรงดันลมยางมีค่าที่เหมาะสมสำหรับใช้งานบนถนนหลัง เมื่อบรรทุกหนัก หรือต้องขับเดินทางระยะไกล

.css-1b3yg0y #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text::after{content:”;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

ตรวจสอบความดันลมยางของคุณ
ควรตรวจสอบความดันลมยางทุกๆ สองสัปดาห์ ขณะที่ยางเย็นตัวหรือมีอุณหภูมิปกติ (เช่น ยางที่ไม่ได้วิ่งเป็นเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงหรือวิ่งน้อยกว่า 3 กม. ที่ความเร็วต่ำไม่เกิน 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะได้ค่าจากการวัดแรงดันลมยางที่ถูกต้อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลมยางก่อนออกเดินทางไม่น้อยเกินไป ลมที่น้อยจะทำให้ยางมีอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วและมีการสึกหรออย่างหนักมากกว่าค่าลมยางที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

SPONSORED

อย่าระบายลมจากยางที่กำลังร้อนหรือมีอุณหภูมิสูง 
อย่าลืมปิดฝาครอบจุ๊บเติมลม หลังจากตรวจสอบแรงดัน หรือทำการเติมลมเสร็จสิ้นแล้ว
ยางที่เติมด้วยไนโตรเจน ไม่มีข้อยกเว้น จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน
ใช้แรงดันลมยางตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

ช่วงความกว้างของล้อเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ช่วงความกว้างดังกล่าวนี้แสดงถึงความกว้างของกระทะล้อที่เหมาะสม ช่วยให้ยาง/ล้อ ประกอบกันได้ดีจนสามารถแสดงสมรรถนะสูงสุดออกมาได้ เพื่อให้เกิดสมดุลในการขับขี่ การควบคุม และการสึกของหน้ายางที่ดีที่สุด ควรเลือกความกว้างของกระทะล้อที่อยู่ในช่วงความกว้างที่ผู้ผลิตแนะนำ

เพื่อเพิ่มการยึดเกาะในขณะเข้าโค้ง และการตอบสนองของพวงมาลัยที่ดี ควรเลือกกระทะล้อที่ใกล้เคียงกับความกว้างสูงสุดที่แนะนำ ยิ่งกระทะล้อกว้าง แก้มยางก็จะยิ่งตรงและมีการตอบสนองของพวงมาลัยเร็วขึ้น ในทางตรงกันข้าม การใช้กระทะล้อมีความกว้างใกล้ในช่วงต่ำสุดที่แนะนำ จะทำให้ยางรถร่อน หรือหลุดโค้ง รวมถึงการตอบสนองของพวงมาลัยที่ช้าลง

วิธีอ่านแก้มยาง
แก้มยางมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับความปลอดภัยของคุณ การที่สามารถอ่านเครื่องหมายบนแก้มยางได้ จะช่วยให้คุณเข้าใจสมรรถนะของยางแต่ละเส้นได้ดีขึ้น และยังเป็นข้อมูลให้คุณเวลาไปติดตั้งและรับบริการเกี่ยวกับยาง

SPONSORED

ยางสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้เท่าไร
ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินระดับที่ระบุไว้บนแก้มยาง หรือขีดจำกัดสูงสุดของเพลารถที่แสดงไว้ในใบระบุขนาดยางรถ การบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป จะเป็นการสะสมความร้อนที่มากเกินไป และทำให้เกิดยางระเบิดได้

ยางรันแฟลต
ยางรันแฟลต เป็นยางที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานต่อได้ระยะหนึ่งในขณะที่มีลมยางน้อยหรือไม่มีแรงดันลมยาง โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงยาง แต่ต้องวิ่งที่ย่านความเร็วต่ำ (ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางสั้นๆ) ยางรันแฟลตต้องได้รับการติดตั้งบนล้อที่เหมาะสม ล้อรถต้องได้รับการติดตั้งด้วยระบบเตือนแรงดันลมยางอ่อนที่ได้มาตรฐาน.

SPONSORED

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://thaihotnews.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *