อ้างอิงจากค่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันอันตรายในช่วงปี 2562-2564 เทียบ 3 ปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. มีอัตราสูงถึง 21.20% และในช่วงเวลา 22.00-02.00 น. มีอัตรา 19.95%

.css-1b3yg0y #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-1b3yg0y .forum2022-logoSponsor-text::after{content:”;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-1b3yg0y ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

มารู้จักความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของการขับรถตอนกลางคืน รวมถึงอัปเดตบทลงโทษตามกฎหมายหากเมาแล้วขับ เพื่อให้ทุกคนสามารถ “ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุขับรถกลางคืน” ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุขับรถกลางคืน

ขับรถกลางคืน เสี่ยงจากสาเหตุอะไรบ้าง
ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง
สาเหตุ: การขับรถกลางคืนจะส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง ซึ่งรวมถึง การรับรู้ความใกล้ไกล การแยกสีต่างๆ การมองเห็นรอบข้าง และตาพร่ามัวชั่วคราวเนื่องจากไฟสูง นอกจากนี้ ยังมีอาการที่เรียกว่ามองไม่ชัดตอนกลางคืน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจในการขับขี่
คำแนะนำ: ควรขับให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น หมั่นทำความสะอาดของกระจกรถยนต์ทั้งด้านใน และด้านนอก เพื่อให้มองเห็นเส้นทางและเหตุการณ์รอบตัวได้ชัดเจนมากขึ้น และหากสวมแว่น ควรเลือกเลนส์ลดการสะท้อนและป้องกันแสงจ้า

SPONSORED

ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุขับรถกลางคืน

ชั่วโมงเร่งด่วน และความเหนื่อยล้า
สาเหตุ: การขับรถช่วงกลางคืนหลังจากทำงานมาทั้งวัน อาจมีอาการเหนื่อยล้า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยอาการที่เกิดจากความเหนื่อยล้าขณะขับรถ อาจรวมถึง สูญเสียความตื่นตัว หาว และหากมีอาการอ่อนเพลียมาก อาจหลับใน และนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
คำแนะนำ: ถ้าง่วงควรพักแวะข้างทาง หรือควรหลีกเลี่ยงการขับรถโดยเด็ดขาด หากยังไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หรือหากจำเป็นต้องเดินทาง ควรมีผู้ร่วมสัญจรที่สามารถช่วยขับผลัดเปลี่ยนกันได้

ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุขับรถกลางคืน

การเสียสมาธิระหว่างขับรถตอนกลางคืน
สาเหตุ: การขับรถกลางคืนจำเป็นต้องโฟกัสมากกว่าเดิม ผู้ขับขี่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เสียสมาธิ หรือรู้สึกว่าเบี่ยงเบนความสนใจได้ เช่น การใช้โทรศัพท์ระหว่างขับขี่ หรือเปิดแสงจากโทรศัพท์สว่างจ้าเกินไป เพราะจะทำให้ผู้ขับขี่ไม่ระวังต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่อยู่รอบๆ ตัว
คำแนะนำ: หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ ทานอาหาร ใส่เสื้อผ้า หรือแต่งหน้า ถ้าหากเป็นไปได้ ควรปิดการแจ้งเตือนโทรศัพท์ขณะขับขี่ เพิ่มความสนใจต่อเหตุการณ์รอบตัว และขับรถด้วยความระมัดระวัง

ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุขับรถกลางคืน

การขับรถขณะมึนเมา
สาเหตุ: การขับรถขณะมึนเมา ส่งผลให้การตอบสนองของร่างกายต่อเหตุการณ์ต่างๆ ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด และส่งผลต่อการตัดสินใจ อย่างเช่น การเหยียบเบรกช้าลง เป็นต้น ความไม่พร้อมของผู้ขับขี่เป็นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ที่สำคัญคือ หากเกิดอุบัติเหตุเพราะเมาแล้วขับ บริษัทประกันบางรายยังไม่คุ้มครองอีกด้วย

คำแนะนำ: เมื่อจำเป็นต้องขับรถกลางคืน ควรขับไม่เสี่ยง เลี่ยงไม่ดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน ยิ่งเข้าช่วงปลายปี ที่ผู้คนมักออกมาสังสรรค์ ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง ถ้าหากต้องขับรถ ควรเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เครื่องดื่มไฮเนเก้น 0.0 เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ให้ได้สังสรรค์ได้อย่างสนุกเต็มที่ แม้ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

SPONSORED

ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุขับรถกลางคืน

ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงไม่ดื่ม

คำว่า “เมา” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึก เพราะกฎหมายได้กำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ขับขี่อายุไม่เกิน 20 ปี ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเมาแล้วขับ ส่วนคนที่มีอายุเกิน 20 ปี ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เทียบเท่าประมาณเบียร์

1 กระป๋องหรือสุราไม่เกิน 3 ฝา หากเกินกว่านี้จะถือว่าเมาสุรา

เมื่อ “เมาสุรา” ตามกฎหมายเมาแล้วขับ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากเลี่ยงไม่เป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000-200,000 บาท

ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) กำหนดโทษกรณีเมาแล้วขับ ถ้าทำผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทำความผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท (ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ)

ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุขับรถกลางคืน

SPONSORED

หากเมาแล้วขับแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ผู้อื่นบาดเจ็บ มีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท ระงับใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส มีโทษจำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท ระงับใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผู้อื่นเสียชีวิต มีโทษจำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท พร้อมเพิกถอนใบขับขี่
ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงกลางคืนที่ผู้ใช้รถใช้ถนนอาจมีสภาพไม่พร้อม มาร่วมกันรณรงค์ ขับไม่เสี่ยง เลี่ยงไม่ดื่ม เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในทุกๆ วัน เสริมสร้างการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบ ทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น.

ผู้เขียน : อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://thaihotnews.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *